Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem attiecīgajā “Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, gaisa kondicionēšana, ūdens apgāde, notekūdeņu savākšana, atkritumu apsaimniekošana nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

1. Apgūt  zināšanas  un  prasmes  vadīt  un  organizēt  darba  aizsardzības  prasību  īstenošanu attiecīgās nozares uzņēmumā.
2. Spēt izveidot, sakārtot un sistematizēt darba aizsardzības dokumentāciju attiecīgās nozares uzņēmumā.
3. Apgūt mērķtiecīgi izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas darba aizsardzības darba organizēšanā attiecīgā tautsaimniecības nozarē vai konkrētā darbības jomā.
4. Paaugstināt savu kompetences līmeni darba aizsardzībā.

 • e-APMĀCĪBAS portāla Jūs varat lejupielādēt vajadzīgos dokumentus, noskatīties video materiālus, apmeklēt mājas lapas ar palīgmateriāliem.

  Materiālu ielāde katra kursā var ilgts līdz 3 minūtēm (videomateriāla ielāde ir ilgāka un atkarīga no jūsu interneta pieslēguma ātruma)

  Apmācības laikā, Jums nepieciešams, apgūt pēc iespējas vairāk materiālus.

  Apgūstot materiālus Jums ir nepieciešams nokārtot eksāmenu. 

  Par eksāmena datumiem un laikiem Jūs tiksiet informēti  e-PORTĀLA sadaļā Gaidāmie notikumi, Kalendārs;

  Kas nepieciešams lai tiktu pielaistam pie eksāmena:

  Lai pielaistu Jūs pie gala eksāmena kārtošanas, jāizpilda šādi nosacījumi:

  a) iesniegt Mācību centrā šādus dokumentus: parakstīts iesniegums, parakstīts mācību līgums, iepriekšējās darba aizsardzības izglītības apliecinoša dokumenta kopija (mūsu mācību centra absolventiem pēdējais dokuments nav jāiesniedz); 

  b) iepazīties ar  materiāliem e-PORTĀLĀ.

  Ar šo brīdinām Jūs, ka saskaņā ar mācību līgumu,  gadījumā, ja izglītojamais viena gada laikā, no ieskaitīšanas brīža, neizpilda programmas prasības, izglītības iestādei ir tiesības viņu izslēgt no izglītojamo skaita!!!


  Aicinām savlaicīgi izpildīt programmas prasības!    

   

  Dažādi materiāli ir ielādējami datorā, un tos ir iespējams aplūkot izmantojot Adobe reader programmu.