Par programmu


Programmas mērķis:
Sniegt teorētiskās zināšanas par palešu rātiņu drošu un pareizu ekspluatāciju, to darbības principiem un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar tiem.


Programas apguves plānotais laiks: 4 stundas

Par programmu


Programmas mērķis:
Sniegt teorētiskās zināšanas par hidrauliskā manipulātora pareizu ekspluatāciju, tā darbības principiem un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar to.


Programas apguves plānotais laiks: 4 stundas

Apmācības mērķis:

Sniegt teorētiskās zināšanas par pacēlāja pareizu ekspluatāciju, tā darbības principiem un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar pacēlāju.

Apmācības laikā, izglītojamais uzzinās prasības pareizai un drošai darbu izpildei, ja darbs jāveic vismaz 1,5 m augstumā no grunts virsmas vai jebkuras citas drošas virsmas (pārsegumi, jumti, platformas u.t.t.), uz pieslienamajām kāpnēm u.tml., kur aizsardzība pret nokrišanu no augstuma tiek pārsvarā nodrošināta ar kolektīvās aizsardzības līdzekļiem un pretkritiena drošības sistēmas tiek izmantotas papildus drošībai vai atsevišķu darba operāciju veikšanas drošībai.