Esat sveicināti 4 stundu programmā "Autoiekrāvēja, Elektroiekravēja operators"
Pirms uzsākt apmācību, lūdzām uzmanīgi izlasīt ievadinformāciju

Programmas "Autoiekrāvēja, Elektroiekravēja operators" mērķis:

Sagatavot Autoiekrāvēja un elektroiekravēja operatoru, kas spētu patstāvīgi veikt ar iekrāvēja ekspluatāciju saistītus darbus.

Izglītības procesa rezultātā, dod iespēju apgūt autoiekrāvēja vadītājam nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes darba drošības jautājumos, elektrodrošībā, iekārtas uzturēšanā un lietošanā, veicot iekrāvēja operatora darbus.

e-APMĀCĪBAS portāla Jūs varat lejupielādēt vajadzīgos dokumentus, prezentācijas, apmeklēt mājas lapas ar palīgmateriāliem.

Materiālu ielāde katra kursā var ilgts līdz 3 minūtēm.

Apmācības laikā, Jums nepieciešams, apgūt pēc iespējas vairāk materiālus.

Kursā ir pamata materiāls, palīgmateriāli, saistošie materiāli.

Kas nepieciešams lai tiktu pielaistam pie ieskaites:

Lai pielaistu Jūs pie gala Ieskaišu kārtošanas, jāizpilda šādi nosacījumi:

a) iepazīties ar OBLIGĀTO materiālu

Ar šo brīdinām Jūs, ka saskaņa ar mācību centra reglamentu, gadījumā ja izglītojamais viena gada laikā, no ieskaitīšanas brīža neizpilda programmas prasības, izglītības iestādei ir tiesības viņu izslēgt no izglītojamo skaita!!!
Aicinām savlaicīgi izpildīt programmas prasības!

Dažādi materiāli ir ielādējami datorā, un tos ir iespējams aplūkot izmantojot Adobe reader programma

Profesionālās izglītības programmas mērķis ir sagatavot stropētājus, kas spētu patstāvīgi veikt drošus krāvu stropēšanas, iekraušanas, izkraušanas un pārvietošanas darbus.

Izglītības procesa rezultātā, dod iespēju apgūt stropētājiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes darba drošības jautājumos, elektrodrošībā, bīstamo iekārtu uzturēšanā un lietošanā, veicot stropēšanas darbus.